ZZ

Kariéra

Ak máte záujem stať sa členom tímu našej advokátskej kancelárie, zašlite svoj
životopis v slovenskom a v anglickom jazyku  e-mailom na: office@zareckyzeman.sk.

Uchádzač o prácu advokátskeho koncipienta by mal spĺňať nasledovné kritériá:

• záujem o prácu v advokácii
• ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore právo
• vysoká úroveň znalosti slovenského práva
• výborná znalosť anglického jazyka
• vysoké pracovné nasadenie, časová flexibilita, samostatnosť
• profesionálne vystupovanie, dobré komunikačné schopnosti
• znalosť práce na PC