ZZ

Cenné papiere, finančné trhy a transakcie

Členovia advokátskej kancelárie Zárecký Zeman poskytujú právne poradenstvo svojim klientom v súvislosti s emisiami cenných papierov, posudzovaním a finalizáciou ich prospektov pri verejnej ponuke cenných papierov, ako aj tzv. pasportizáciou zahraničných cenných papierov. Pravidelne zastupujeme našich klientov v konaniach pred Centrálnym depozitárom cenných papierov a poskytujeme im právnu podporu pri riešení regulačných otázok, týkajúcich sa poskytovaných investičných služieb. Naši právnici nadobudli výraznú špecializáciu a skúsenosti v problematike zmeniek, najmä v súvislosti s ich vystavovaním, uplatňovaním práv zo zmeniek, vrátane ich protestovania a námietok proti zmenkám.

Náš tím má rozsiahle skúsenosti v oblasti akvizičného a projektového financovania, realizovaného najmä pri nadobúdaní podnikov, implementácii „green field“ projektov a developmente nehnuteľností, či už v rezidenčnom, kancelárskom, priemyselnom alebo logistickom segmente.

Súčasťou našej praxe je príprava, pripomienkovanie a finalizácia úverových a zabezpečovacích zmlúv a ďalších krokov spojených s úspešným financovaním. Naše služby využívajú veritelia, rovnako ako aj dlžníci a poskytovatelia zabezpečenia úverov. K našim právnym službám taktiež patrí podpora pri riešení rôznych regulačných otázok bankových a poisťovacích činností našich klientov.

Domov | Právne služby | Novinky | Náš tím | Kariéra | Kontakt | Odkazy