ZZ

Zmluvné právo

V našej praxi pravidelne poskytujeme komplexné právne poradenstvo pri príprave, pripomienkovaní a finalizácii zmluvných dokumentov v rôznych oblastiach, najmä obchodno-záväzkových, občianskoprávnych a finančných zmlúv, ako aj zmlúv „šitých na mieru“ podľa požiadaviek klienta pre daný projekt v príslušnom sektore podnikania alebo vyplývajúcich z podmienok konkrétneho regulovaného odvetvia.

Domov | Právne služby | Novinky | Náš tím | Kariéra | Kontakt | Odkazy