ZZ

Mgr. Michal Zeman

Michal

Michal Zeman ukončil štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2005 získaním titulu magister.

V rokoch 2004-2005 pracoval v bratislavskej pobočke medzinárodnej právnej kancelárie Salans. V rokoch 2005-2009 pôsobil v Advokátskej kancelárii Čechová& Partners. Od 1.1.2009 je zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory. Jeho pracovnými jazykmi sú anglický jazyk a slovenský jazyk.

Michal Zeman je odborníkom v oblasti práva nehnuteľností a práva obchodných spoločností. Taktiež má rozsiahle skúsenosti v oblasti  PPP projektov, stavebného práva, fúzií a akvizícií, obchodných zmlúv, cenných papierov, najmä zmeniek, pracovného práva a súťažného práva. Poskytuje nielen transakčné poradenstvo, ale zastupuje aj klientov súdnych konaniach a správnych konaniach (vrátane tých, predmetom ktorých sú správne delikty).

Jeho transakčná oblasť pôsobenia zahŕňa najmä právne poradenstvo pri kúpe a predaji obchodných spoločností a nehnuteľností vrátane due diligence, komerčné nájomné vzťahy, zmluvy o dielo, sprostredkovateľské vzťahy, korporačné poradenstvo a zmenky.

Domov | Právne služby | Novinky | Náš tím | Kariéra | Kontakt | Odkazy